Egészségügyi alkalmazások üzemeltetése

Egészségügyi rendszer szolgáltatások

 

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatója. Hármas tevékenysége, az Általános Orvostudományi Karral együttműködve a gyógyítást, az oktatást és a tudományos kutatást öleli fel. A gyógyítás és kutatás számítógépes támogatására a Pécsi Tudományegyetem Informatikai Igazgatósága komplex szolgáltatást biztosít, mely tartalmazza az integrált, web alapú e-MedSolution medikai rendszert, és annak kapcsolódó alrendszereit, mint pl. a laboratóriumi rendszer, illetve egyedi alkalmazásokat is.

 

Az integrált egészségügyi informatikai rendszerhez a Klinikai Központ klinikáin dolgozó egészségügyi alkalmazottak, az Általános Orvostudományi Kar tanulói, illetve a kutatásokat végző munkatársak kaphatnak hozzáférést a hatályos hozzáférési eljárásrend alapján.

 

1.       e-MedSolution integrált egészségügyi informatikai rendszer

 

Az e-MedSolution integrált egészségügyi informatikai rendszer célja, hogy magyar nyelvű felületen, egyetlen alkalmazáson belül biztosítsa a fekvő és a járóbeteg ellátással kapcsolatosan felmerülő funkcionalitásokat, kiszolgálja a diagnosztikai területek igényeit és támogassa a gyógyszerellátást.

 

Az e-MedSolution funkcionális szempontból a betegadminisztrációtól kezdve a vizsgálatok, beavatkozások elektronikus kérésén és leletezésén keresztül az ütemezési, statisztikai funkciókkal bezárólag minden olyan kórházi munkafolyamatot elvégez, amelyet célszerű elektronikus rendszerrel támogatni.

 

A rendszer a mindenkori minőségügyi és finanszírozási jogszabályoknak megfelelően támogatja a dokumentációs folyamatokat. Az ellátások ellenértékét az OEP a rendszer által jelentett adatok alapján biztosítja. A rögzített adatokból, a lekérdezési funkciók segítségével statisztikák készíthetőek.

 

A rendszer a teljes klinikai központi hálózatból elérhető, felhasználói a Klinikai Központ egészségügyi szakma dolgozói.

 

2.      Az e-Medsolution kapcsolódó rendszerei, alrendszerek

 

Glims: Laboratóriumi informatikai rendszer. A Laboratóriumi Medicina Intézet, valamint az Immunológia és Biotechnológiai Intézet vizsgálatainak szakmaspecifikus kezelésére használják. Az e-Medsolution rendszerből érkező vizsgálatkérések szabványos kommunikációs csatornán átkerülnek a Glims rendszerbe, amely közvetlen összeköttetésben áll a laboratóriumi automatákkal. Az automatákban feldolgozott minták mérését, validálását követően az eredmények visszakerülnek az e-Medsolution rendszerbe. A rendszer a két intézet különböző telephelyeiről elérhető, felhasználói az intézet alkalmazottai.

 

MedBakter: Mikrobiológiai informatikai rendszer. Az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet által végzett bakteriológiai, virológiai, szerológiai vizsgálatok kezelésére szolgál. A rendszer feladata az e-Medsolution rendszerből érkező kérések rögzítése, a vizsgálatok eredményének nyilvántartása, és az elkészült eredmények, leletek visszaküldése az e-MedSolution rendszer részére. A vizsgálatokban használt laborműszerek is ehhez az alrendszerhez kapcsolódnak, az eredményeiket ebbe a rendszerbe rögzítik. A rendszer az intézet telephelyéről elérhető, felhasználó az intézet dolgozói.

 

PACS: Radiológiai képtároló és továbbító informatikai alrendszer. A rendszer célja az egészségügyi intézmények képarchiválási és továbbítási feladatainak ellátása, valamint a képalkotó eszközökön keletkező képek begyűjtése, ezek biztonságos adattároló eszközökön történő rögzítése, valamint a képek és a hozzájuk  tartozó egyéb klinikai információk megjelenítése az intézmény tetszőleges pontjain. A PACS közvetlen összeköttetésben áll a képalkotó radiológiai készülékekkel (RTG, UH, CT, MR, Mammográfia). A PACS rendszer üzemeltetését a Radiológiai Klinika végzi. Online kapcsolatban áll az e-Medsolution rendszerrel, de a kapcsolat egyirányú. A vizsgálatkérések szabványos kommunikációs kapcsolaton keresztül jutnak el az alrendszerbe. A vizsgálati eredményeket az e-Medsolution rendszerben hozza létre a klinika munkatársa. Az e-Medsolution rendszerből egy hivatkozáson keresztül biztosított az adott lelet képi információnak megtekintésére.

 

Pharmagic: Klinikai gyógyszer-gazdálkodási programrendszer, mely a Pécsi Tudományegyetem központi és a klinikák gyógyszer-raktári nyilvántartását kezeli. Üzemeltetését a Klinikai Központi Gyógyszertár végzi. Az e-Medsolution rendszerrel jelenleg nincs kapcsolata, a havi hivatalos gyógyszertörzs frissítésén kívül.

 

CATO: A kemoterápiás keverékek, gyógyszerkészítmények összeállítására, a terápiák szakmai támogatására szolgáló alkalmazás. Kommunikációs csatornán összeköttetésben áll az e-Medsolution és a Pharmagic rendszerekkel is. Felhasználói a Klinikai Központi Gyógyszertár munkatársai, valamint a kemoterápiát alkalmazó klinikák dolgozói.

 

Lázlap rendszer (ICCA IntelliSpace Critical Care and Anesthesia): Az ICCA klinikai információs rendszer intenzív betegellátást dokumentáló medikai (orvos-szakdolgozói) döntéstámogató informatikai alrendszer, mely a páciens ellátása során keletkező valamennyi típusú adatot egységes rendszerbe szervezi, azt közös felületen jeleníti meg, amellyel biztosítja a terápiás es ápolási folyamatok vezérlését, dokumentálását az adott osztályon.

 

POCT  (Point of Care Testing): Egyes vizsgálati módszerek közvetlenül a beteghez rendelhetőek – térben és időben egyaránt. A POCT vonatkozásban ez azt jelenti, hogy a vizsgálat nem klasszikus laboratóriumi, analitikai környezetben, hanem a betegellátás közvetlen közelében zajlik, valamint a vizsgálatot legtöbbször nem laboratóriumi végzettségű egészségügyi szakszemélyzet végzi.

 

3.      Egyedi medikai alkalmazások

 

Leletküldő alkalmazás: A Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézete a PTE-vel hivatalosan szerződött háziorvosok számára a leletküldő alkalmazáson keresztül elektronikusan, e-mailben biztosítja a beteg leleteinek megküldését.

 

KSR: Steril anyag nyomkövető rendszer. A műtétekhez használt eszközök sterilizálásának nyomkövetésére szolgál. Felhasználói a Központi Sterilizáló és a Központi Műtők dolgozói.

 

4.      Egészségügyi oktatási szolgáltatások

 

Az egészségügyi integrált rendszer használatának előfeltétele az Adatvédelmi oktatáson és medikai rendszer oktatáson való részvétel, továbbá a hozzáféréshez szükséges dokumentumok kitöltése, jóváhagyása. Az oktatást a medikai rendszert üzemeltető munkatársak végzik heti rendszerességgel. Az oktatásra elektronikus úton a http://medsoloktatas.pte.hu felületen, illetve telefonon történő időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni. Az oktatás a felhasználók vizsgáztatásával zárul.  

 

5.      További hasznos információk

A rendszerrel kapcsolatos további hasznos információk a belső hálózatból elérhető Infocenter felületen 

 

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu