Informatikai Igazgatóság

A szervezeti egység címe: 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
A szervezeti egység email címe: 
A szervezeti egység telefonszáma: 
72/536-400 (belső mellék: 36400)
A szervezeti egység vezetője: 
Telefonmellék: 
36400
A szervezeti egység feladatai: 

33. § (1) Az Informatikai Igazgatóság az Egyetem informatikai szolgáltató szervezete. Tevékenysége során ellátja a központi szervezeti egységek, a karok, és egyéb önálló egységek működésével összefüggő informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatási feladatokat. Ezen szolgáltatási feladatkörében kiemelt felelősséggel: 

a) közreműködik az Egyetem, mint regionális tudáscentrum társadalmi, gazdasági, technológiai, piaci igényekhez igazodó szolgáltatásainak biztosításában, 

b) üzemelteti és fejleszti az Egyetem központi infrastruktúra-szolgáltatásait, 

c) magas fokú rendelkezésre állással hozzájárul a medikai, oktatási és kutatási szakterületek alkalmazásainak szolgáltatásbiztosításához, beleértve azok teljes körű üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését 

d) minden egyetemi polgár részére, külön meghatározott szabályokban, egyenlő esélyű hozzáférési szolgáltatásokat nyújt az Egyetem, valamint a kapcsolódó központi, országos és nemzetközi információs rendszerek informatikai szolgáltatásaihoz, 

e) erőforrásaival hozzájárul az Egyetem oktatási, kutatási, gyógyítási alapszolgáltatásainak folyamatos megújításához, 

f) rendelkezésére bocsátott eszközrendszerével hozzájárul az Egyetem tőkevonzási készségeinek fejlesztéséhez, 

g) felelősségi körében őrködik az Egyetem által felhalmozott információs és tudásvagyon felett,

h) felügyeleti, üzemeltetési, fejlesztési hatáskörében létrehozza és üzemelteti a meglévő gazdálkodási, humánerőforrás kezelési, fekvő és járóbeteg ellátási, tanulmányi és tudásbázis alapú informatikai szakrendszerekre épülő Integrált Egyetemi Információs Rendszert. 

 

(2) Az Informatikai Igazgatóság az (1) bekezdésben kiemelt feladatait az alábbi szervezeti egységeken keresztül látja el: 

a) Üzemeltetési és Ügyfél-támogatási Főosztály, 

aa) Infrastruktúra Üzemeltetési Osztály, 

ab) Ügyfél-támogatási Osztály, 

b) Alkalmazásfelügyeleti Osztály, 

c) Alkalmazás- és Szolgáltatásfejlesztési Osztály. 

 

34. § (1) Az Üzemeltetési és Ügyfél-támogatási Főosztály feladatai: 

a) az informatikai-, irodatechnikai-, oktatástechnikai és távközlési infrastruktúra üzemeltetése, a felhasználók támogatása, szakmai tanácsadás, 

b) egyetemi szintű eszköz- és kapacitás menedzsment, 

c) az üzemeltetéshez kapcsolódó támogatási szerződések és szolgáltatások menedzsmentje, 

d) felhasználókkal történő közvetlen kapcsolattartás, 

e) ügyfélszolgálati feladatok ellátása, 

f) helyszíni segítségnyújtás, 

g) adminisztratív folyamatok kezelése (beszerzések, kontrolling, stb.), 

h) külső partnerekkel történő kapcsolattartás. 

 

(2) Az Alkalmazásfelügyeleti Osztály feladatai: 

a) alkalmazásmenedzsment, alkalmazásüzemeltetés 

b) alkalmazások minőségbiztosítása, 

c) incidens- és változáskezelés, bejelentett hibák megoldása, 

d) hozzáférési, jogosultsági igények kezelése, 

e) támogatási szolgáltatások működtetése, 

f) alkalmazásokhoz, szakrendszerekhez kötődő felhasználói oktatásának szervezése, lebonyolítása. 

 

(3) Az Alkalmazás- és Szolgáltatásfejlesztési Osztály feladatai: 

a) informatikai projekt előkészítés, tervezés és megvalósítás támogatása, 

b) fejlesztési igények gyűjtése, fejlesztési specifikációkészítés, 

c) követelményelemzés, követelményspecifikáció készítése, 

d) koncepcióterv (logikai rendszerterv), funkcionális specifikáció elkészítése, 

e) fejlesztési folyamat nyomon követése, kezelése, menedzselése.

 

forrás: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete