Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység elérhetősége


Az egység feladatai

31. § (1) A Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság ellátja az Egyetem pályázati tevékenységét, ezen feladata körében
a) közreműködik az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs, pályázati, valamint a területhez tartozó stratégiák kidolgozásában, végrehajtásában,
b) figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz az a) pontban meghatározott stratégiához illeszkedő egyetemi pályázatok kidolgozására és benyújtására, a pályázat megvalósítására,
c) az Egyetem által igénybe vehető pályázati forrásokra elkészíti a pályázati dokumentációt,
d) a kedvezményezett szervezeti egységgel együttműködve ellátja a pályázatok, projektek menedzsment-feladatait,
e) ellátja a pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
f) ellátja a pályázatokkal összefüggő monitoring tevékenységet,
g) működteti a hatékony és naprakész pályázati rendszert,
h) naprakész nyilvántartásokat vezet,
i) koordinálja az egyes egyetemi nagyprojekteket. 

Az egység munkatársai
főosztályvezető
  413./1 iroda
főosztályvezető-helyettes
  +36-30-2065897
  409. iroda
főosztályvezető-helyettes
  61186, +36-30-2988788
  402. iroda
főosztályvezető
  61363, +36-30-9212885
  402. iroda
megbízott igazgató
  20420
  404. iroda
koordinátor, csoportvezető
  20424, +36-30-2886987
  413/A. iroda
csoportvezető
  61370
  414. iroda

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu