Kancellári Hivatal

Jelenlegi hely

Az egység vezetője

Kövér Péter

Hivatalvezető
Iroda: 
313
Telefonmellék: 
22213
Email cím: 
Az egység elérhetősége
Cím: 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/ B.

Az egység feladatai

24. § (1) A Kancellári Hivatal ellátja az Egyetem működtetésével kapcsolatos jogi, igazgatási, iratkezelési, belső kontroll feladatokat, továbbá összefogja a Kancellária igazgatóságainak tevékenységét, kapcsolatot tart a Rektori Hivatallal és az egyetemi szervezeti egységekkel. 

(2) A Kancellári Hivatalt a kancellári hivatalvezető irányítja, akit nyilvános pályázat alapján a Szenátus véleményének kikérését követően a kancellár bíz meg határozott időre. 

 

(3) A kancellári hivatalvezető 

a) irányítja a Kancellári Hivatalt, 

b) ellátja a belső erőforrás menedzsmentet, 

c) összehangolja a Kancellária szervezeti egységeinek működését, 

d) ellátja a kancellár irányítási jogkörébe tartozó feladatok koordinálását, 

e) kapcsolatot tart a Rektori Hivatallal, a karokkal és egyéb szervezeti egységekkel, továbbá vezetői döntéstámogatást nyújt a kancellár részére, 

f) kapcsolatot tart a fenntartóval, egyéb állami szervekkel, az Egyetem partnereivel, 

g) a Rektori Hivatallal együttműködve biztosítja a jogszabály, valamint a megkeresések alapján teljesítendő adatszolgáltatások teljességét, valódiságát. 

 

(4) A Kancellári Hivatal vezetői döntéstámogatási feladatai: 

a) elemzésekkel, javaslatokkal támogatja a kancellárt a stratégiai és operatív tervezési feladatok és döntések előkészítése és végrehajtása során, 

b) véleményezi és értékeli a működési folyamatokat, a fejlesztési és egyéb üzleti terveket, 

c) figyelemmel kíséri az Egyetem kulcsmutatóinak és folyamatainak alakulását, javaslatokat fogalmaz meg a hatékonyság növelésére és a költségek csökkentésére. 

 

(5) A Kancellári Hivatal szervezeti egységei: 

a) Jogi Főosztály, 

b) Szervezési, Koordinációs és Gazdasági Kapcsolatfejlesztési Osztály.

forrás: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. sz. melléklete

 

Az egység alegységei

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu