Kancellári Hivatal

Jelenlegi hely

Az egység elérhetősége

  7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/ B.

Az egység feladatai

 

 

 

24. § (1) A Kancellári Hivatal ellátja az Egyetem működtetésével kapcsolatos jogi, igazgatási, iratkezelési, belső kontroll feladatokat, továbbá összefogja a Kancellária igazgatóságainak tevékenységét, kapcsolatot tart a Rektori Hivatallal és az egyetemi szervezeti egységekkel.

(2) A Kancellári Hivatalt a kancellári hivatalvezető irányítja, akit nyilvános pályázat alapján a Szenátus véleményének kikérését követően a kancellár bíz meg határozott időre.

(3) A kancellári hivatalvezető
a) irányítja a Kancellári Hivatalt,
b) ellátja a belső erőforrás menedzsmentet,
c) összehangolja a Kancellária szervezeti egységeinek működését,
d) ellátja a kancellár irányítási jogkörébe tartozó feladatok koordinálását,
e) kapcsolatot tart a Rektori Hivatallal, a karokkal és egyéb szervezeti egységekkel, továbbá vezetői döntéstámogatást nyújt a kancellár részére,
f) kapcsolatot tart a fenntartóval, egyéb állami szervekkel, az Egyetem partnereivel,
g) a Rektori Hivatallal együttműködve biztosítja a jogszabály, valamint a megkeresések alapján teljesítendő adatszolgáltatások teljességét, valódiságát.

(4) A Kancellári Hivatal vezetői döntéstámogatási feladatai:
a) elemzésekkel, javaslatokkal támogatja a kancellárt a stratégiai és operatív tervezési feladatok és döntések előkészítése és végrehajtása során,
b) véleményezi és értékeli a működési folyamatokat, a fejlesztési és egyéb üzleti terveket,
c) figyelemmel kíséri az Egyetem kulcsmutatóinak és folyamatainak alakulását, javaslatokat fogalmaz meg a hatékonyság növelésére és a költségek csökkentésére.

(5) A Kancellári Hivatal szervezeti egységei:
a) Jogi Főosztály,
b) Szervezési, Koordinációs és Gazdasági Kapcsolatfejlesztési Osztály.

(forrás: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. sz. melléklete)

Az egység munkatársai
főépítész
  +36-30-6007564
hivatalvezető
  22213
  3. emelet 313. iroda
vállalkozásfejlesztési kancellári megbízott
  +36-30-3855038
gazdaságfejlesztési kancellári megbízott
biztonsági referens
  20019
  3. emelet 320/A. iroda
főmérnök
  +36-30-9680268

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu