Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység elérhetősége


Az egység feladatai

35. § (1) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság ellátja az Egyetem tervezési, pénzügyi, számviteli, kontrolling és finanszírozási feladatait.
(2) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság feladatai:
a) kialakítja és működteti az Egyetem tervezési, beszámolási rendszerét, elemzésekkel elősegíti, támogatja a döntéshozatalt,
b) ellátja az Egyetem kötelezettségvállalásainak pénzügyi ellenjegyzését,
c) ellátja az Egyetem pénzügyi és számviteli feladatait, melynek keretein belül a bejövő számlákat befogadja, ellenőrzi és könyveli, a kimenő számlákat elkészíti, a gazdasági eseményeket nyilvántartja, rögzíti, könyveli,
d) nyilvántartja az Egyetem tárgyi eszközeit, és ellátja azok leltározási feladataihoz kapcsolódó szervezési, ellenőrzési és adminisztrációs feladatokat,
e) gondoskodik az Egyetem likviditásmenedzsmentjéről, pályázati pénzügyi feladatokat lát el, pénztárt üzemeltet és könyveli az Egyetem bankszámláinak forgalmát, valamint pénzügyi és számviteli ügyvitel-szervezési feladatokat lát el,
f) elkészíti az Egyetem mindenkori havi, negyedéves, féléves és éves adatszolgáltatásainak pénzügyi és számviteli részeit,
g) a jogszabályi előírások keretein belül gondoskodik az Egyetem szabad pénzvagyonának és értékpapírvagyonának hozamgarantált kezeléséről,
h) gazdálkodási információkat nyújt az Egyetem vezetése, szervezeti egységei, valamint harmadik személyek és szervezetek felé,
i) folyamatosan monitorozza, ellenőrzi a szervezeti egységeinek költségvetésének végrehajtását,
j) közreműködik az Egyetem stratégiáinak kialakításában, megvalósításában és annak ellenőrzésében. 

Az egység munkatársai
közgazdasági és kontrolling igazgató
  22385, +36-30-5320080, +36-72-501504
  Szántó K. J. u. 1/b. 2.em. 211. szoba
titkárnő, KKI asszisztens
  22231, +36-72-501504
  2. emelet 211. szoba, Titkárság
 

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu