Kancellári üdvözlő

Jelenlegi hely

Kedves Egyetemi Munkatársak!

Régiónk jövőjének kulcsa a Pécsi Tudományegyetem erősödése. A Dél-Dunántúl versenyképessége, az itt rejlő társadalmi és gazdasági potenciálok megfelelő hasznosulása, az egyéni és közösségi célok megvalósítása, a készségek gyarapodása szorosan összefügg Intézményünk életével. A Pécsi Tudományegyetem nem csak katalizátora, de motorja lehet otthonunk fejlődésének. Egyetemünk évszázadok óta a lehetőségek forrása, egy különleges intézmény, amely mindig nyitott az újra, az innovációra, kereste a jövő kihívásait, amelyekre szenvedéllyel kutatta a választ.

Felelősséggel tartozunk minden generációért, felelősek vagyunk a tudásban, gyakorlatban gyarapodni vágyó, dolgozni akaró embertársainkért. Lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy a helyben megszülető tudás helyben is kamatozhasson, az ide érkező hallgatók, kutatók, vállalkozások pedig régiónk hálózatához kapcsolódva teljesedjenek ki.

A Pécsi Tudományegyetemnek a hálózatok egyetemévé kell válnia, csomóponttá a XXI. században. Szellemi és gyakorlati műhellyé, amely mind belső struktúrájában, mind helyi, régiós és nemzetközi kapcsolataiban a társadalmi és gazdasági jóért, a közösség gyarapodásért küzd. Az egyetem teljes polgársága működtetője és szerves része ennek a rendszernek, mindenkori vezetői pedig felelősek azért, hogy közös célok mentén irányítsák Intézményünket, megóvják annak lelkületét.

A Pécsi Tudományegyetem szolgálat, így pedig alázatot és nyitottságot kíván. Nyitottságot az innovációra, hálózatunk minden egyes szereplőjének véleményére, alázatot a múlt öröksége és jövő generációja iránt, amely városunkban nem csak jelenét, de jövőjét is megtalálhatja.

Forduljunk egymás felé nyitottsággal és tegyünk együtt egy erős, párbeszédekre alapuló, fejlődő Intézményért és szilárd jövőért!

 

Decsi István
kancellár

 

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu