Belső Ellenőrzési Főosztály

Jelenlegi hely

Az egység vezetője

Atárdicsné dr. Konrád Valéria

Vezető
Telefonszám: 
+36-30-6131449
Telefonmellék: 
12429
Az egység elérhetősége
Cím: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

Az egység feladatai

 

A belső ellenőrzés célja
 

A belső ellenőrzés célkitűzése, hogy független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével támogassa az Egyetem célkitűzéseinek megvalósítását, feleljen meg az ellenőrzéssel szemben támasztott tartós alapértékeknek, hiteles és értékadó tevékenységet végezzen.

A belső ellenőrzés nemcsak az Egyetem szabályszerű működéséhez képes hozzájárulni, hanem amellett komoly támogatást nyújthat a hatékony, eredményes, gazdaságos működéshez.

A belső ellenőrzés feladata

A belső ellenőrzés a bizonyosságot adó tevékenysége keretében rendszerszemléletű megközelítéssel a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint az Egyetem működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

 

A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenysége keretében támogatja a vezetést az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével. Javaslatokat fogalmaz meg az Egyetem működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, az Egyetem belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

 

A belső ellenőrzés feladatát és hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. Kormányrendelet határozza meg. A belső ellenőrzés feladatellátása során a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett hazai és nemzetközi sztenderdek (http://allamhaztartas.kormany.hu/belso-ellenorzesi-standardok) és az Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján jár el.

 

A belső ellenőrzés tevékenységét Éves Ellenőrzési Terv alapján végzi. Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásain kell alapulnia.

 

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az Egyetem minden tevékenységére, így különösen a költségvetési bevételek és kiadások felhasználásának és elszámolásának valamint a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

 

 

A belső ellenőrzés függetlensége
 

A belső ellenőrzés tevékenysége során független, külső befolyástól mentes, pártatlan és tárgyilagos.  A Belső Ellenőrzési Főosztály tevékenységének tervezése során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva állítja össze. A belső ellenőrzés a bizonyosságot adó ellenőrzési tevékenységen és a tanácsadáson kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

A belső ellenőrzés alapdokumentumai ITT érhetőek el

 

A szervezeti egység munkatársai:

 

ATÁRDICSNÉ DR: KONRÁD Valéria
Belső ellenőrzési vezető

Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.

Tel: 72/501-500/12429

mobil: +36 30 61 31 449
atardicsne.valeria@pte.hu

  

VARGA Anikó
Belső ellenőr

Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.

Tel: 72/501-500/12458
mobil: +36 30 58 87 975

varga.aniko@pte.hu

 

MOLNÁR Sándorné Iványi Ilona

Belső ellenőr
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.

Tel: 72/501-500/12464

molnarne.ilona@pte.hu

 

PUXLER Eszter

Belső ellenőr
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.

Tel: 72/501-500/12409

puxler.eszter@pte.hu

 

RŐDERNÉ BOGNÁR Mária

Belső ellenőr 
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.

Tel: 72/501-500/18515
roderne.maria@pte.hu

 

ALEXOVICS Ágota 

Belső ellenőr
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.

Tel: 72/501-500/12467

alexovics.agota@pte.hu

 

ERBNÉ TAMÁS Marianna

Belső ellenőr 
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.

Tel: 72/501-500/18531
tamas.marianna@pte.hu

 

FEHÉR Sándor 

Belső ellenőrzési referens
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.

Tel: 72/501-500/18532
feher.sandor@pte.hu

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu