Belső Ellenőrzési Főosztály

Jelenlegi hely

Az egység elérhetősége

  7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

Az egység feladatai

A belső ellenőrzés célja

A belső ellenőrzés célkitűzése, hogy független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével támogassa az Egyetem célkitűzéseinek megvalósítását, feleljen meg az ellenőrzéssel szemben támasztott tartós alapértékeknek, hiteles és értékadó tevékenységet végezzen.
A belső ellenőrzés nemcsak az Egyetem szabályszerű működéséhez képes hozzájárulni, hanem amellett komoly támogatást nyújthat a hatékony, eredményes, gazdaságos működéshez.

A belső ellenőrzés feladata

A belső ellenőrzés a bizonyosságot adó tevékenysége keretében rendszerszemléletű megközelítéssel a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint az Egyetem működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.
A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenysége keretében támogatja a vezetést az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével. Javaslatokat fogalmaz meg az Egyetem működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, az Egyetem belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.
A belső ellenőrzés feladatát és hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. Kormányrendelet határozza meg. A belső ellenőrzés feladatellátása során a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett hazai és nemzetközi sztenderdek (http://allamhaztartas.kormany.hu/belso-ellenorzesi-standardok) és az Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján jár el.
A belső ellenőrzés tevékenységét Éves Ellenőrzési Terv alapján végzi. Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásain kell alapulnia.
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az Egyetem minden tevékenységére, így különösen a költségvetési bevételek és kiadások felhasználásának és elszámolásának valamint a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A belső ellenőrzés függetlensége

A belső ellenőrzés tevékenysége során független, külső befolyástól mentes, pártatlan és tárgyilagos.  A Belső Ellenőrzési Főosztály tevékenységének tervezése során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva állítja össze. A belső ellenőrzés a bizonyosságot adó ellenőrzési tevékenységen és a tanácsadáson kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

Az egység munkatársai
belső ellenőr
  18531, +36-30-3404202
  220-as iroda
belső ellenőrzési referens
  18532
  220-as iroda
belső ellenőr
  +36-30-2205115, 12409
  221-es iroda
belső ellenőrzési vezető
  +36-305975835, 12429
  216-os iroda
belső ellenőr
  12464, +36-30-3402838
  217-es iroda
belső ellenőr
  12467, +36-30-3581504
  215-ös iroda
belső ellenőr
  18515, +36-30-3404185
  217-es iroda
belső ellenőr
  +36-30-5887975, 12458
  221-es iroda

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu