Informatikai és Innovációs Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység elérhetősége

  7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.
  21990, 22368

Az egység feladatai

Az Informatikai és Innovációs Igazgatóság látja el a hatáskörébe utalt egyetemi informatikai infrastruktúra, szolgáltatások és alkalmazások üzemeltetését, támogatását, részben fejlesztését; a hozzá beérkezett igények alapján megfogalmazza a szolgáltatások fejlesztési stratégiáját. Az Igazgatóság a feladatokat alapvetően munkaidőben végzi, azonban kiemelt vagy kritikus szolgáltatások esetében munkaidőn túli készenlétet, 24 órás rendelkezésre állást biztosít, valamint 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot és telefonközpontot működtet. Az Igazgatóság működése szolgáltatási szellemben zajlik, azonban a működés során az egyetem gazdálkodási és működési sajátosságokhoz szükséges igazodnia.

Az igazgatósági szolgáltatások egységesek, mindegyik esetében kidolgozásra került az igénylési és változáskezelési folyamat, azaz szabályozásra kerültek a felhasználási feltételek, így minden ügyfél azonos színvonalon veheti igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés igényléseket és esetleges hibabejelentéseket a Kancellária, Informatikai és Innovációs Igazgatóság által működtetett, webes felületű, minden dolgozó által elérhető elektronikus ügykezelő rendszerén keresztül van mód leadni.

Az Igazgatóság jelenleg több, mint 40 nagy szolgáltatáscsoportra bontva működteti az Egyetem informatikai rendszereit, az alap infrastruktúra szolgáltatásoktól a nagy, szinte minden egyetemi polgár munkáját segítő, központi alkalmazásokig. A rendszerek üzemeltetést elsősorban belső erőforrásokkal végzi, ezen túlmenően a kiemelt rendszerek esetében gyártói, vagy szállítói támogatási szerződéssel rendelkezik. Utóbbiak az alkalmazások esetén kiterjednek a jogszabálykövetési szolgáltatásokra is. A számos egyetemi fejlesztésű alkalmazások esetében az Informatikai és Innovációs Igazgatóság biztosítja a továbbfejlesztéshez és a követéshez szükséges fejlesztői kapacitásokat.

Az informatikai referenssel rendelkező szervezeti egységek szigetszerű, belső informatikai szolgáltatásait a referens kollégák végzik az Informatikai és Innovációs Igazgatóság többi munkatársának hathatós segítségével.

Az Informatikai és Innovációs Igazgatóság Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

  • Önkiszolgáló ügyfélszolgálati hibabejelentő és szolgáltatásigénylő felület: https://sm.pte.hu
  • E-mail: sd@pte.hu
  • Telefon: (+36) 72/536-006, 36006 belső mellék, 60006 vagy *0006
Az egység munkatársai

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu