„SafeQ” nyomtatási költségelszámoló rendszer általános felhasználási feltételei

Jelenlegi hely

A szolgáltatás célja

A Pécsi Tudományegyetemen üzemelő, a rendszerbe bevont nyomtatási eszközökön történő azonosítás megvalósítás és a nyomtatási költségek elszámolása.

A szolgáltatás előnyei

  • A nyomtatási/másolási/szkennelési költségek felügyelete
  • A rendszerbe került dokumentumok biztonsága
  • A nyomtatási környezet költséghatékonysága növekszik
  • A felhasználók számára kényelmesebb a munka, az üzemeltetőknek könnyebb a karbantartás
  • Igény szerinti méretezhetőség

 

A szolgáltatás igénylésének módja és helye

A központi nyomtatási szolgáltatáshoz történő csatlakozási igényt a szervezeti egység részéről annak vezetője a KA IIG Üzemeltetési és Ügyfél-Támogatási Főosztályvezető felé kell jelezni az IIG Ügyfélszolgálatán (Service Desk, sd@pte.hu, 36006) keresztül.

Amennyiben egy szervezeti egység már használja a SafeQ rendszert, akkor a felhasználók a rendszer használatához szükséges nyomtató kártyát és jogosultságot az IIG elektronikus szolgáltatás igénylési felületén az https://sm.pte.hu címen igényelhetnek. Az igénylés során keletkező papír alapú nyomtatványt az igénylő munkahelyi vezetőjével alá kell íratni, és az IIG Ügyfélszolgálatára kell eljuttatni belső postán a Szántó K. J. u. 1/b címre.

Használati kimutatások

A SafeQ rendszeren keresztül történő nyomtatásokról minden esetben napló állományok és kimutatások készülnek, amelyek igény esetén automatikusan megküldésre kerülnek a szervezeti egységek részére.

 

A szolgáltatás tartalma és időszaka

A szolgáltatás keretében az Informatikai Igazgatóság (IIG) biztosítja a rendszer használatához szükséges központi kiszolgálót és licenceket.

A hálózati szolgáltatás nem képezi a SafeQ rendszer működésének részét, azaz a hálózat meghibásodásából következő hibák nem jelentik a SafeQ rendszer meghibásodását.

A szolgáltatás részeként az szolgáltatás igénybevételéhez szükséges RFID kártyák, vagy biléták biztosítása az IIG feladata. A kinyomtatott anyagok fizikai biztonságának biztosítása érdekében a dokumentumok kinyomtatása csak abban az esetben történik meg, amikor a felhasználó a nyomtatónál azonosította magát.

Egyedi kérés alapján a felhasználók azonosítása kártyák helyett, vagy mellett egyedi PIN kódokkal is történhet. PIN kódok igénylése külön eljárásban az Informatikai Igazgatóság Ügyfélszolgálatán keresztül történik.

A kártyák, biléták normál elhasználódás vagy meghibásodás miatt szükségessé vált cseréje díjmentes, a gondatlan kezelésből bekövetkezett megrongálódás, elvesztés, vagy egyéb okokból szükségessé vált csere, pótlás költsége 3000 forint, melyet átutalással vagy bármely egyetemi pénztárban lehet megfizetni.

Fontos! Sem az RFID kártyák, biléták, sem a PIN kódok és a felhasználói nevek nem ruházhatók át!

A szolgáltatás alapvetően 24 órában üzemel, meghibásodások kezelése munkaidőben történik, indokolt esetben az IIG munkaidőn túl is beavatkozik. A szolgáltatás tervezett leállásainak időpontját az IIG a weboldalán teszi közzé.

A szolgáltatást az Egyetem bármely szervezeti egysége és polgára igénybe veheti. Jogosultság változtatási kérés esetén a módosítást, a hiánytalanul kitöltött igénylő IIG-re történő beérkezését követően 3 munkanapon belül végzi el az IIG.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy a rendszert kizárólag feladatkörükhöz, egyetemi célok érdekében vehetik igénybe, a magánjellegű felhasználás tilos!

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu