Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység elérhetősége

  7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.
  +36-72-501500/22307

Az egység feladatai

29. § (1) A Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság az Egyetem műszaki (informatikai kivételével) és logisztikai infrastruktúrájának vagyongazdálkodási, fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, logisztikai és műszaki nyilvántartási feladatait szervező és ellátó, önálló keretgazdálkodással rendelkező központi funkcionális és szolgáltató szervezeti egysége.

(2) A Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság előkészíti az Egyetem működési, üzemeltetési, szolgáltatásfejlesztési tevékenységére vonatkozó tervét és irányítja az erre vonatkozó feladatok végrehajtását, működteti a szolgáltatásokat szervező, nyilvántartó, az belső ügyfeleket kiszolgáló (támogató) diszpécser központot és ezen feladatok teljesítésével biztosítja az Egyetem szervezeti egységeinek zavartalan, szabályszerű és szakszerű működtetését. A működési, üzemeltetési, szolgáltatásfejlesztési terv megvalósítása során folyamatosan irányítja és szervezi az Egyetem ezirányú belső szolgáltatási feladatait, az ehhez szükséges döntéseket saját hatáskörében meghozza. 

Az egység munkatársai
igazgató
  +36-30-9165887, 22307
  307
ügyvivő szakértő
  22307
ügyvivő szakértő
igazgatási ügyintéző
  22315, +36-30-3514367
  307

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu