Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység vezetője

Berkes György

Igazgató
Telefonmellék: 
22305
Az egység elérhetősége
Cím: 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.
Telefonszám: 
+36-72-501500/22307

Az egység feladatai

29. § (1) A Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság az Egyetem műszaki (informatikai kivételével) és logisztikai infrastruktúrájának vagyongazdálkodási, fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, logisztikai és műszaki nyilvántartási feladatait szervező és ellátó, önálló keretgazdálkodással rendelkező központi funkcionális és szolgáltató szervezeti egysége. 

(2) A Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság előkészíti az Egyetem működési, üzemeltetési, szolgáltatásfejlesztési tevékenységére vonatkozó tervét és irányítja az erre vonatkozó feladatok végrehajtását, működteti a szolgáltatásokat szervező, nyilvántartó, az belső ügyfeleket kiszolgáló (támogató) diszpécser központot és ezen feladatok teljesítésével biztosítja az Egyetem szervezeti egységeinek zavartalan, szabályszerű és szakszerű működtetését. A működési, üzemeltetési, szolgáltatásfejlesztési terv megvalósítása során folyamatosan irányítja és szervezi az Egyetem ezirányú belső szolgáltatási feladatait, az ehhez szükséges döntéseket saját hatáskörében meghozza. 

(3) A Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatait az alábbi szervezeti egységeken keresztül látja el:

 

a) Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 

aa) Fejlesztési és Tervezési Osztály, 

ab) Beruházási Osztály, 

ac) Vagyongazdálkodási Osztály 

b) Logisztikai és Raktározási Főosztály 

ba) Logisztikai Osztály 

bb) Raktározási és Készletgazdálkodási Osztály 

c) Műszaki Főosztály 

ca) Létesítményüzemeltetési Osztály 

cb) Műszaki Osztály. 

 

30. § (1) A Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Főosztály feladatai: 

a) ellátja az Egyetem ingatlanaival (létesítményeivel) és ingó vagyonával - ezen belül a berendezések, eszközök, valamint az oktatásban, kutatásban és gyógyításban használt műszerek - kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat, kapcsolatot tart a tulajdonosi jogköröket gyakorló szervezetekkel, 

b) ellátja a költségvetés készítésével összefüggő, a területhez tartozó feladatokat, 

c) kapcsolatot tart a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatósággal a területre vonatkozó gazdasági tervezés és végrehajtás tekintetében, 

d) ellátja az Egyetem saját forrásból tervezett fejlesztési igényeinek megvalósításával kapcsolatos tervezési, végrehajtási feladatokat, közép- és hosszútávú ingatlanfejlesztési és gazdálkodási koncepciókat dolgoz ki, 

e) rangsorolja a szervezeti egységek igényei alapján elfogadott beruházási tervben foglalt beruházásokat, tervezi, koordinálja és lebonyolítja az egyetemi ingatlanfejlesztési beruházásokat, egyezteti a jogi, beszerzési szakmai hátteret, 

f) ellátja a vagyongazdálkodással (ingatlanok és az ahhoz kötődő vagyonértékű jogok) kapcsolatos feladatokat, műszakilag nyilvántartja az egyetem ingatlanvagyonát, elemzi a vagyon kihasználtságát, javaslatot tesz annak hatékony, gazdaságos használatára, ellátja a vagyongazdálkodási ingatlan nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat, biztosítja az adatbázisok naprakészségét, szakmailag működteti az ingatlanok műszaki nyilvántartó rendszerét, 

g) az ingatlanvagyonnal kapcsolatos beruházásokhoz, felújításokhoz, pályázatokon való részvételhez, tulajdonosi joggyakorlók szükségszerinti hozzájárulásainak megszerzése, 

h) kidolgozza az ingatlan és a területéhez tartozó ingóvagyoni eszközök gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatokat, ügyviteli és eljárási normatívákat,

i) saját forrásból megvalósuló ingatlan beruházások, felújítások, és kivitelezési munkálatok műszaki tervezése és irányítása, beruházási/felújítási terv készítése, felterjesztésre előkészítése, a megvalósítás terveztetése, engedélyeztetése, specifikáció készítése és műszaki szakértői tevékenység végzése a beszerzés/versenyeztetés lebonyolításában, valamint a kivitelezés menedzselése és műszaki ellenőrzése, 

j) közreműködik a külső forrásból történő fejlesztések megvalósításában (műszaki ellenőrzés), 

k) kialakítja az egységes selejtezés szabályait, elveit, összefogja a selejtezési eljárásokat, valamint irányítja a selejtezés lebonyolítását, 

l) menedzseli a központi kezelésű ingatlanok vagyongazdálkodását, működtetését, 

m) kezeli az Egyetem vagyon- és felelősségbiztosítását. 

 

(2) A Logisztikai és Raktározási Főosztály feladatai: 

a) előkészíti, lefolytatja és dokumentálja a központosított közbeszerzés hatálya alá nem tartozó egyszerű beszerzési eljárásokat, az egyes önálló szervezeti egységek önálló hatáskörben feladott megrendeléseit felügyeli, 

b) biztosítja az Egyetem anyag- és raktárgazdálkodási tevékenységét, valamint az ehhez kapcsolódó folyamatok szabályozását, karbantartását és állandó felügyeletét, 

c) egyetem által lefolytatott közbeszerzési és központosított közbeszerzési szerződésekből történő igények lehívása, rögzítése, 

d) szerződések fedezetének előzetes lekötése 

e) a beszerzésekhez kapcsolódó belső és külső adatszolgáltatásokat teljesít, 

f) szállítói adatbázist alakít ki, 

h) a vállalati erőforrás tervezési rendszerben létrehozott cikktörzs kizárólagos felügyelete, kezelése, az ERP rendszer logisztikai moduljának kulcsfelhasználói kezelése, 

f) követi és ellenőrzi a szállítók szerződés szerinti teljesítését, kidolgozza és működteti a szállító utóminősítési rendszert, 

g) jótállási, szavatossági problémák kezelése, 

h) számlaellenőrzési feladatok ellátása, 

i) az Egyetem forgóeszköz igényének raktárról történő kiszolgálásának zökkenőmentes biztosítása és az ehhez szükséges készletszintek lehető legalacsonyabb költségszinten történő menedzselése, 

j) biztosítja az Egyetemen belül működő valamennyi szervezeti egység raktári anyagokkal történő ellátását, 

k) készletek raktári kezelése és értékelése, 

l) szervezeti egységek feleslegessé vált, de még használható eszközeinek tárolása, 

m) szervezeti egységek feleslegessé vált, de még használható eszközeinek feltárása, begyűjtése, nyilvántartása hasznosításukig, vagy a végleges selejtezésükig történő tárolása, 

n) felesleges eszközök hasznosításának menedzselése (Egyetemen belüli átadás-, Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére történő értékesítés, bérbeadás), 

o) az Egyetem valamennyi szervezeti egységénél selejtezési eljárások lebonyolítása és adminisztrálása, 

p) vámügyintézés, 

q) a dologi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, 

r) belső szállítási, anyagmozgatási, költöztetési feladatokat lát el, 

s) üzemelteti a gépjárműveket és a rakodó berendezetéseket, eszközöket, 

t) sofőrszolgálatot biztosít. 

 

(3) A Műszaki Főosztály feladatai: 

a) üzemelteti, karbantartja és működteti az Egyetem oktatási, kollégiumi, sportcélú és klinikai épületeit, illetve a nagyértékű tárgyi eszközeit (pl.: műszerek) és egyéb berendezéseit (épülettartozékok), részt vesz az Egyetem rövid- és középtávú fejlesztési-korszerűsítési terveinek kidolgozásában, 

b) éves karbantartási terv készítése és végrehajtása,

c) épületek és épületgépészeti karbantartások szervezése, műszaki ellenőrzése, 

d) kötelező karbantartási szerződések előkészítése (versenyeztetés), követése, ellenőrzése, 

e) részt vesz a beruházási terv, a felújítási ütemtervek összeállításában, adatokat szolgáltat a kapcsolódó számítások, dokumentumok elkészítéséhez, illetve a műszaki jellegű dokumentációk elkészítését, összeállítását szervezi, koordinálja, 

f) közreműködik az oktatási és az egészségügyi tevékenységre vonatkozó pályázati és egyéb források megszerzésében és az elnyert források keretein belül részt vesz a megvalósításban,biztosítja a műszergazdálkodási feladatok területén a telepítések és működések műszaki feltételeinek kialakítását, 

g) irányítja, szervezi és felügyeli az Egyetem energiagazdálkodását, 

h) műszaki és szolgáltatási terv kidolgozása, az Egyetem által elfogadott stratégia végrehajtása, 

i) ellátja az Egyetem biztonságszervezésével kapcsolatos feladatokat, mint vagyonvédelem, munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem, őrzés-védelem, portaszolgálatok biztosítása, 

j) üzemelteti a jogszabályi, hatósági előírásoknak megfelelően az Egyetem repülőterét, biztosítja az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltétel feltételek megfelelőségét.

forrás: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

 

Az egység alegységei

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu