Humánpolitikai Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység elérhetősége

  7624 Pécs, Damjanich u. 30.
  +36-72/ 501-500/28700 (titk.)

Az egység feladatai

38. § (1) A Humánpolitikai Igazgatóság ellátja az Egyetem működésével összefüggő munkaügyi és illetmény számfejtési, emberi erőforrás gazdálkodási, képzési- személyfejlesztési, ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, HR tervezési-és kontrolling, motivációs- teljesítménymenedzsment feladatokat, valamint felelős az Egyetem HR stratégiájának kialakításáért, a törvényi rendelkezéseknek és jogszabályoknak megfelelő humán szolgáltatások kialakításáért és működtetéséért.
(2) A Humánpolitikai Igazgatóság feladatai:
a) személyügyi, valamint emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos információkat szolgáltat az Egyetem vezetése, szervezeti egységei, valamint harmadik személyek és szervezetek felé az adatvédelmi szabályok betartása mellett,
b) elkészíti az Egyetem humánstratégiáját, felelős az elfogadott HR stratégia megvalósításáért, ellenőrzéséért. Ellátja a Humánpolitikai Igazgatósághoz delegált személyzeti feladatokat, továbbá a motivációs-teljesítménymenedzsment, karriermenedzselés, képzés- személyfejlesztés és a toborzás-kiválasztás delegált feladatait,
c) ellátja az Egyetem munkaügyi adminisztrációjával, valamint az illetmények számfejtésével, béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos feladatokat, e tevékenységével kapcsolatosan adatszolgáltatást teljesít,
d) szociális jellegű kifizetésekhez tartozó kifizetőhelyi feladatokat lát el, TB kifizetőhelyi feladatokat előkészíti a Magyar Államkincstár számára,
e) koordinálja és adminisztrálja az Egyetem létszám- és státusz gazdálkodását, személyügyi költséggazdálkodását, elemzéseket készít, valamint ellátja a létszám- és bértervezés számára delegált feladatait,
f) szakmai támogatást nyújt a munkáltatói jogkör gyakorlok számára,
g) megszervezi, szabályozza a személyügyi folyamatokat,
h) az Egyetem szervezeti egységei részére meghatározza a kompetenciájába tartozó személyügyi feladatok szabályszerű ellátásához tartozó képzési igényeket, továbbá irányelveket fogalmaz meg a személyfejlesztés, a karrier- és teljesítménymenedzsment stratégia alapján.
i) a kancellári terület szervezeti egységeinek vonatkozásában koordinálja a karriermenedzsment és motivációs-teljesítménymenedzsment feladatokat
j) a kancellári terület szervezeti egységeinek vonatkozásában koordinálja a munkavégzés hatékonyságát támogató szakmai, kompetencia fejlesztő képzési igények meghatározását,
k) összesíti és jóváhagyásra előterjeszti a kancellári terület szervezeti egységeinek képzési tervét, végrehajtja a képzések szervezését és adminisztrációját érintő humán feladatokat. 

Az egység munkatársai

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu