Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság

Jelenlegi hely

Az egység elérhetősége


Az egység feladatai

(2) Az Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság
a) a Kancellária igazgatóságaival együttműködve ellátja a Klinikai Központ működéséhez szükséges egészségügy-specifikus gazdálkodási funkciókat;
b) fenntartja és működteti a klinikák gazdálkodási rendszerét, szakmai irányítást és támogatást
biztosít a gazdálkodásért felelős referatúrának,
c) kezdeményezi a Klinikai Központ gazdálkodási egyenlegének és működési hatékonyságának javítására irányuló intézkedések meghozatalát, javaslatokat fogalmaz meg és koordinálja azok
megvalósítását,
d) támogatja és ösztönzi az innovatív módszerek bevezetését és alkalmazását mind az orvosszakmai területen, mind a gazdálkodó, kontrolling, vagy adminisztratív támogató területeken.
e) a folyamatos fejlesztő tevékenység biztosításához figyelemmel kíséri és felméri a fejlesztendő területeket, összegyűjti a klinikákon felmerülő igényeket,
f) kezdeményezi és részt vesz a Klinikai Központ pályázati forrásokból való fejlesztésében.

Az egység munkatársai

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.

 

Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság alegységei

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu