Mobil telekommunikáció tájékoztató

Jelenlegi hely

Hatályos 2021. február 6-tól.

Egyetemi mobiltelefonos díjcsomagok

Hivatali díjcsomag

Roaming (hanghívások indítása külföldön) 

Nemzetközi hívások 

Külföldi Internet (adat roaming)

Mobilvásárlás, adományvonal, emelt díjas szolgáltatások 

Hivatali mobilinternet csomag (adatkártya)

Hivatali készülék beszerzés

Dolgozói díjcsomagok

Dolgozói díjcsomag igénylése

Hallgatói díjcsomagok

Mobil telekommunikációs szolgáltatások igénylése

Hivatali díjcsomag igénylése / költségelszámolása

Meglévő hivatali csomaghoz külföldi adatroaming (NET) szolgáltatás igénylése

5 számjegyű mobilmellék igénylése / törlése

Hivatali hívószám megszüntetése / saját névre történé átírása

Mobilkészülék garanciális javíttatása

Mobilkészülék garancián túli javíttatása

SIM csere igénylése

 

Egyetemi mobiltelefonos díjcsomagok

Hivatali díjcsomag

Az előfizető és a számlafizető a Pécsi Tudományegyetem.

A havidíj bruttó 1878,- Ft. Ez egy átalánydíjas csomag, azaz nincsenek percdíjak, nincs kapcsolási díj, a havidíj tartalmazza a belföldi, alapdíjas irányokba (vezetékes, hálózaton belüli, más mobilhálózat) indított hívások minden díját.

A csomaggal rendelkező mobiltelefonokról kezdeményezhető további ingyenes hívásirányok:

  • az egyetemi belső telefonrendszer, az 5 jegyű egyetemi mellékállomás hívószámának tárcsázásával;
  • az egyetemi belső telefonrendszer, annak fő számain (+36303440350, +36303440410) keresztül történő hívása esetén;
  • az egyetemi mobilflotta előfizetései (egyetemi és dolgozói számlafizetők) között teljes hívószámon, vagy – amennyiben az adott előfizetés rendelkezik ilyennel –  az 5 jegyű rövidített hívószámok (mobilmellék) tárcsázásával indított hívások;
  • a szolgáltatók által biztosított, ingyenesen hívható zöldszámok, melyekről a távközlési szolgáltatók nyújtanak bővebb információt.

A díjcsomag korlátlan számú ingyenes belföldi SMS-t foglal magában.

Az előfizetés belföldön korlátlan adatforgalmat biztosító mobilinternet szolgáltatást tartalmaz. Az Európai Unió területén és az Európai Unió területi hatálya alá tartozó külbirtokain 20GB adatforgalmat biztosít.

A külföldi hívások percdíjai, a roaming hívások percdíjai, valamint minden kiegészítő szolgáltatás díja a mindenkor hatályos lakossági díjcsomagokban alkalmazott díjak 80%-os kedvezménnyel csökkentett összege.

Megnevezés Bruttó Díjak (Ft)
Havi előfizetési díj 1878 / hó
Hálózaton belüli hívások díja 0 / hó
Belföldi nem emelt díjas vezetékes hálózatok hívásának díja 0 / hó
Belföldi más nem emelt díjas mobilszolgáltatók hívásának díja 0 / hó
SMS küldése 0 / db
TeleMátrix csoporton / flottán belüli hívásdíj 0 / hó
Hangpostás felhívása 0 / hó
Átirányítás TeleMátrix csoporton belül 0 / hó
Átirányítás hálózaton belül (TeleMátrixon kívüli) 0 / hó

 

Roaming (hanghívások indítása külföldön) 

Az EU zónába tartozó országokban a beszélgetés az alábbiak szerint alakul roaming helyzetben:

  • Hívás fogadás díjmentes
  • Hívás indítás EU tagállamába díjmentes (az alapdíjas hívások esetében, vagyis külföldről magyarországi alapdíjas szám hívása is)
  • Hívás indítás EU-n kívülre a megfelelő nemzetközi díjzónának a tarifájával

EU zónába tartozó országok

Európai Unió

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprusi Köztársaság, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

Európai Unión kívüli országok

Andorra, Izland, Liechtenstein, Monaco, Nagy-Britannia, Norvégia

Európai Unió külbirtoka

Azori-szigetek, Dominikai Közösség, Francia Guyana, Gibraltár, Guadeloupe, Kanári szigetek, Madeira, Martinique, Réunion.

Az EU-s díjzónán kívüli országokban a roaming eltérő árazású.

Az egyes országokban elérhető szolgáltatók és azok árairól a következő linken tájékozódhat:

https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/nemzetkozi-roaming/roaming/nem-eu/vilagjaro-eu

A weblapon található árakból, az Egyetem szerződése értelmében, 80%-os kedvezmény kerül elszámolásra.

 

Nemzetközi hívások

A nemzetközi (Magyarország illetve az EU területéről indított más országba történő) hívások díjazása az alábbi hivatkozáson érhető el:

https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/nemzetkozi-roaming/nemzetkozi

A weblapon található árakból, az Egyetem szerződése értelmében, 80%-os kedvezmény kerül elszámolásra.

 

Külföldi Internet (adat roaming)

Mivel a külföldi mobilinternet használata során extrém nagy telefonszámla keletkezhet, ezért ezen szolgáltatás automatikusan nem kerül bekapcsolásra az egyetemi előfizetéseken. Amennyiben egyes előfizetéseken szükséges a külföldi mobilinternet használat engedélyezése, az erre vonatkozó igényt az Informatikai Igazgatóság ügyfélszolgálatán van mód leadni. (Az igénylés leírása erre a linkre kattintva olvasható.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a szolgáltatást kizárólag a szolgáltató tudja aktiválni munkaidőben, és csak abban az esetben aktiválható, ha az előfizetés még nem hagyta el a szolgáltató magyarországi hálózatát, ezért a szolgáltatás igénylése mindenképpen a külföldi utazás megkezdése előtt kellő időben történjen.

A szolgáltatás (World GPRS Limit) aktiválása után minden országban 50 EUR értékig van mód a mobilinternet használatra, az adott ország aktuális adatroaming díjainak megfelelően. Ez a korlát az EU-n kívüli országokban megközelítőleg 10MB, az EU területén belül kb. 8GB adatforgalmat jelent.

EU adatroaming

A szerződés értelmében az EU zónában az adat roaming szolgáltatás 20GB adatmennyiségig a csomagban foglalt, a szolgáltatás használata során az adatmennyiség eléréséig egyéb költség nem keletkezik. Ezen felül a WGPRS Limit 50 szolgáltatás használatával a helyi adatroaming tarifákon, 80%-os kedvezmény mellett, max. 50€ mértékig tovább használható. Az így keletkezett költség - a dolgozó számára megállapított limit erejéig - a szervezeti egység számára kerül elszámolásra, a limitet meghaladó költségek a dolgozó számára kiszámlázásra kerülnek, és amennyiben ehhez korábbi nyilatkozatában hozzájárult, az Egyetem által folyósított munkabér jellegű járandóságból levonásra kerül. Vagy ennek hiányában a dolgozónak átutalással kell rendeznie. A 20GB adatforgalom elérése után az adatroming szolgáltatás megszűnik, a WGPRS Limit 50 szolgáltatás aktiválását az Informatikai és Innovációs Igazgatóság telekommunikációs munkatársai tudják elvégezni, munkanapokon, munkaidőben.

Adatroaming az EU-n kívül.

EU-n kívüli országok esetében 80%-os kedvezményt biztosított a mobilinternet szolgáltatás árából roaming felhasználás esetén.

Az alábbi hivatkozáson tájékozódhat, hogy az egyes országokban a mobilinternet szolgáltatás díjai hogyan alakulnak:

https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/nemzetkozi-roaming/roaming/nem-eu/vilagjaro-eu

Egyedi mobilinternet csomag használatára is van lehetőség. A feltételekről kérjük, érdeklődjön telekommunikációs munkatársunknál. (telefon@pte.hu)

 

Mobilvásárlás, adományvonal, emelt díjas szolgáltatások

A hivatali előfizetésekkel a mobilvásárlás (parkolás, autópálya matrica, szerencsejáték), bármilyen infó SMS szolgáltatás, adományvonal hívása és emelt díjas szolgáltatások használata nem engedélyezett. Ilyen szolgáltatás igénybevételére nincs lehetőség, egyedileg sem.

 

Hivatali mobilinternet csomag (adatkártya)

Az előfizető és a számlafizető a Pécsi Tudományegyetem. Az Alap csomag 1GB adatforgalmat foglal magában. Minden további adatforgalom 32Ft/GB költséggel kerül kiszámlázásra.

Megnevezés Bruttó díj (Ft) Egyéb
Alap csomag 155Ft / hó 1GB-on felüli túlforgalmazási díj: 32Ft/GB

 

Hivatali készülék beszerzés

A Pécsi Tudományegyetem dolgozói részére az alábbi kategóriákban választhatók a felsorolt mobil készülékek. 

- alsó kategória, munkavállalók részére: például Myphone 6310 vagy Samsung Galaxy A41

- közép kategória, vezető beosztású dolgozók részére: például Samsung Galaxy A51

- felső kategória, felsővezetők (rektor, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes, Klinikai Központ főigazgató, klinikaigazgató, Kancellária esetében főosztályvezető és igazgatók) részére: például Samsung Galaxy S20FE

A választott készülék igénylés benyújtására az https://sm.pte.hu weboldalon van lehetőség a "Mobileszköz igénylése" űrlap segítségével.

A bejelentkezés után bal oldalt a piros színű "Hiba vagy igény bejelentés" csempét kell választani, majd "Informatikai igénylések"-re kattintani, azon belül pedig "Mobil szolgáltatások" menüpontot választva ki kell tölteni a "Mobileszköz igénylés" űrlapot.

Az igény mentése után az emailben kapott űrlapot ki kell nyomtatni, munkáltatónak alá kell írnia, majd el kell küldeni az Informatikai Igazgatóság ügyfélszolgálatára.

A hivatali készülékek beszerzéséhez szükséges feltételek:

  • a készüléknek az igénylő egység informatikai tervében szerepelnie kell,
  • a felhasználónak rendelkeznie kell személyi használatú leltárral (L21-es nyomtatvány, kitöltése szükséges),
  • a készüléket egyetemi hívószámmal kell párosítani.

 

Dolgozói díjcsomagok

Az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező munkatársak részére a szolgáltató kedvezményes előfizetési csomagot biztosít, amelynek elő- és számlafizetője a közalkalmazott.

Az ilyen előfizetések havi telefonszámláit a dolgozó nevére és címére állítja ki, tehát ezen konstrukcióban az Egyetem nem vállal felelősséget nem fizetés esetén. 

Új előfizetéshez és meglévő hívószámra történő készülékvásárlás esetén a dolgozó fennálló munkaviszonyát köteles igazolni.

A hivatali és dolgozói konstrukció között a számhordozhatóság biztosított, melyért a Szolgáltató díjat számolhat fel. Ez a díj minden esetben a dolgozót terheli. Mértéke a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott díj 20%-a.

Bejövő hívások esetén a hívásátirányítás díját az átirányított hívásra az átirányítást kezdeményező előfizető fizeti. A Telemátrix csoporton belüli hívószámra történő átirányítás 0 Ft/perc. Egyéb irányba történő átirányítás díját a mindenkori lakossági díjszabás tartalmazza.

Egy dolgozó által igénybe vehető előfizetések maximális száma 5 db.

A dolgozói előfizetésekről díjmentesen elérhető az egyetem öt számjegyű mellékei, továbbá a dolgozói és hivatalok hívószámok is.

A dolgozói díjcsomagokról és egyéb információkról a következő oldalon tájékozódhat. https://kancellaria.pte.hu/telefon/mobil/dolgozoi (Az oldal csak PTE dolgozók számára érhető el. Kérjük használja egyetemi azonosítóját és jelszavát a belépéshez a PTEID / Login gombra történő kattintás után.)

Dolgozói díjcsomag igénylése

Amennyiben Ön a dolgozók részére biztosított kedvezményes díjcsomagot szeretné igénybe venni, akkor keresse fel szevezeti egysége HR Referensét, és kérje az Ön nevére kiállított és aláírt „Munkáltatói igazolás (a PTE dolgozói konstrukciós kedvezmény igénybevételére)” nevű nyomtatványt.

A Munkáltatói Igazolás csak abban az esetben érvényes, amikor azon szerepel az igazolási jogosultsággal rendelkező, igazoló személy neve, aláírása, elérhetősége, valamint a szervezet fejléce és bélyegzője is, illetve az igazolás 30 napnál nem régebbi.

A 30 napnál nem régebbi munkáltató igazolás birtokában keressen fel egy hivatalos Magyar Telekom (T-Mobile) ügyfélszolgálatot (Pécsett pl. a Rákóczi út 19-ben, vagy az Árkád üzletházban) a szerződéskötés vagy szerződés módosítás lebonyolításához. Ehhez bármelyik Magyar Telekom (T-Mobile) ügyfélszolgálatot felkeresheti, azaz az ország bármely pontján kezdeményezhető a szerződés megkötése.

A jogosultság igazolásához a Munkáltatói Igazoláson kívül szükséges a személyi igazolvány, valamint 1 db egyéb okmány (pl. jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya) a Szolgáltatónál történő bemutatása.

Dolgozói jogosultság megszűnése

Amennyiben a Dolgozó egyetemi, közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, – az esetleges számlatartozás befizetése után – a Szolgáltató vállalja, hogy a volt Dolgozó díjcsomagját az általa választott publikus díjcsomagra módosítja. Amennyiben a Dolgozó e tárgyban nem rendelkezik, úgy a Szolgáltató a Dolgozó díjcsomagját a legalacsonyabb havidíjú díjcsomagra váltja a havidíjas Díjszabásnak megfelelően.

Amennyiben a Pécsi Tudományegyetem és a Szolgáltató által kötött szerződés megszűnik, és a Dolgozók számára az egyedi hűségnyilatkozat még nem járt le akkor a Szolgáltató, amennyiben a Dolgozó másképp nem rendelkezik, az előfizetéseket a legalacsonyabb havidíjú díjcsomagra váltja az érvényben lévő Díjszabásnak megfelelően.

A Dolgozó egyetemi, közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséről 8 napon belül köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Amennyiben a dolgozó egyetemi, közalkalmazotti jogviszonyának megszűnését követő 8 napon belül nem tájékoztatja a Szolgáltatót, ennek elmulasztásából eredő kárért a Dolgozó tartozik felelősséggel.

 

Hallgatói díjcsomagok

Hallgatói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal történő igazolása esetén a PTE hallgatói is vásárolhatnak kedvezményes előfizetést az Egyetem szolgáltatójánál.

Egy hallgató által igénybe vehető előfizetések maximális száma 2 db. 

A hallgatók a dolgozókkal megegyező díjazású és szolgáltatási tartalmú előfizetési csomagot vehetnek igénybe. 

A hallgatói díjcsomagokról és egyéb információkról a következő oldalon tájékozódhat. https://kancellaria.pte.hu/telefon/mobil/hallgatoi (Az oldal csak PTE polgárok számára érhető el. Kérjük használja egyetemi azonosítóját és jelszavát a belépéshez a PTEID / Login gombra történő kattintás után.)

 

Mobil telekommunikációs szolgáltatások igénylése 

Hivatali díjcsomag igénylése / költségelszámolása

Új mobiltelefonos előfizetések igénylése (hangalapú vagy adat kártya), felhasználó váltás, limitcsere, illetve költséghely módosításának igénye az https://sm.pte.hu felületen indítható. Az oldalon belépve a bal oldali piros színű "Hiba vagy igény bejelentés" csempét kell választani, majd "Informatikai igénylések"-re kattintani, azon belül a "Mobil szolgáltatások" menüpontot választva a „Hívószám igénylése / költségelszámolása” űrlapot kell kitölteni. Ezen űrlap kitöltése esetén minden esetben a megfelelő limitet kell kiválasztani, ennek értelmében a havi számlából fennmaradó részt a mobilhívószám használója fogja fizetni. (Amennyiben rendelkezik a PTE-n rendszeres bérjellegű jövedelemmel, abban az esetben a limit feletti költségeket az egyetem a javadalmazás folyósítása során a munkavállaló béréből automatikusan levonja.)

Az igény mentése után az emailben kapott űrlapot ki kell nyomtatni, az előfizetés használójának és munkáltatójának alá kell írnia, majd el kell küldeni az Informatikai Igazgatóság ügyfélszolgálatára.

Hangalapú kártyák limitjei:

1. Kategória

Limit érték: 2.200,- Ft

Leírás: Alap átalánydíjas konstrukció, amely belföldön, alapdíjas irányokba korlátlan beszélgetést és SMS küldést, valamint korlátlan mobilinternet előfizetést tartalmaz. A limiten felüli költség (nemzetközi hívások, MMS küldés, roaming) kiszámlázásra kerül.

2. Kategória

Limit érték: 15.000,- Ft

Leírás: Alap átalánydíjas konstrukció, amely belföldön, alapdíjas irányokba korlátlan beszélgetést és SMS küldést, valamint korlátlan mobilinternet előfizetést tartalmaz és lehetőséget biztosít egyéb szolgálatások igénybevételére. A limiten felüli költség kiszámlázásra kerül.

Adatkártyánál a limit 800,- Ft-ra kerül beállításra, ez 20GB adatforgalmat jelent. Egyedi nagy, várható adatforgalmak esetében, kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

Saját hívószámnak a hivatali flottába történő behozatala esetén a Szolgáltató díjat számolhat fel. Ez a díj minden esetben a dolgozót terheli. Mértéke a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott díj 20%-a.

Hívószám egyetemi flottába történő behozatalával kapcsolatos információk a következő hivatkozáson érhetők el: számhordozási információk.

 

Meglévő hivatali csomaghoz külföldi adatroaming (NET) szolgáltatás igénylése

A külföldi NET szolgáltatás kapcsolására igénylési nyomtatványom keresztül van lehetőség a https://sm.pte.hu weboldalon.

A bejelentkezés után bal oldalt a piros színű "Hiba vagy igény bejelentés" csempét kell választani, majd "Informatikai igénylések"-re kattintani, azon belül pedig "Mobil szolgáltatások" menüpontot választva ki kell tölteni a " Mobilhívószámhoz kapcsolódó külföldi internet igénylés" űrlapot.

 

5 számjegyű mobilmellék igénylése / törlése

E technikai megoldás csak a TeleMátrix csoportban bevont hivatali vagy dolgozói előfizetésekre érvényesíthető!

A https://sm.pte.hu/ weboldalra való bejelentkezés után bal oldalt a piros színű "Hiba vagy igény bejelentés" csempét kell választani, majd "Informatikai igénylések"-re kattintani, azon belül pedig "Mobil szolgáltatások" menüpontot választva ki kell tölteni a " Mobilhívószám-mellék igénylés/törlés" űrlapot.

 

Hivatali hívószám megszüntetése / saját névre történő átírása (számhordozás a flottából)

A https://sm.pte.hu/ weboldalra való bejelentkezés után bal oldalt a piros színű "Hiba vagy igény bejelentés" csempét kell választani, majd "Informatikai igénylések"-re kattintani, azon belül pedig "Mobil szolgáltatások" menüpontot választva ki kell tölteni a "Mobilhívószám megszüntetése" illetve "Mobilhívószám elvitele" űrlapot, annak megfelelően, hogy megszüntetni vagy a Pécsi Tudományegyetem nevéről más előfizető nevére szeretnénk átíratni.

Átíratás – a hivatali flottából történő hívószám elvitele – esetén a Szolgáltató díjat számolhat fel. Ez a díj minden esetben a dolgozót terheli

Az előfizetés átírásával kapcsolatos információk a következő hivatkozáson érhetők el: számhordozási információk.

 

Mobilkészülék garanciális javíttatása

A Pécsi Tudományegyetem által vásárolt mobiltelefon készülékek esetében a forgalmazó által adott garancia a készülékekre általában 1 év teljes körű garancia.

A garancia csak sérülésmentes készülékekre vonatkozik, azaz ha a kijelző törött, vagy a telefonon fizikai rongálódás látszik, az garancia vesztéssel jár.

Garanciális javíttatáshoz kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Informatikai Igazgatóság Ügyfélszolgálatával.

 

Mobilkészülék garancián túli javíttatása

Garancia időn túli készülékek javíttatása ügyében, vegye fel a kapcsolatot az Informatikai Igazgatóság Ügyfélszolgálatával. Fontos! Tekintettel arra, hogy a sérült készülékekre garancia nem érvényesíthető, ezért garanciális, de sérült készülékekkel is keresse az Informatikai Igazgatóság Ügyfélszolgálatát.

 

SIM csere igénylése

A Pécsi Tudományegyetem SIM kártyáit, csak az Egyetem által kijelölt hivatalos kapcsolattartók cserélhetik, a Magyar Telekom Nyrt. boltjaiban nincs lehetőség cserére. SIM csere esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a PTE KA IIG Ügyfélszolgálatával.

 

Kapcsolat

Az Informatikai és Innovációs Igazgatóság ügyfélszolgálatának elérhetőségein várjuk megkereséseiket:

Email: sd@pte.hu

Belső mellék: 36006

Mobil mellék: 60006

Gyorshívó: *0006

Vezetékes telefonszám: 72/536-006

 

Telekommunikációs kérdésekben javasoljuk a telefon@pte.hu cím használatát.

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu