Koordinációs és Működésfejlesztési Főosztály

A szervezeti egység feladatai: 

26. § (1) A Koordinációs és Működésfejlesztési Főosztály közvetlenül a Kancellári Hivatalvezető irányítása alá tartozik. 

 

(2) A Koordinációs és Működésfejlesztési Főosztály feladatai: 

a) a Kancellária szervezeti egységeire vonatkozó szervezetfejlesztési anyagok elkészítése, menedzselése, 

b) a Kancellária által irányított folyamatokra vonatkozó folyamatfejlesztési javaslatok elkészítése, menedzselése, 

c) az Egyetem belső kontroll rendszerének működtetése és fejlesztése, 

d) a Kancelláriát érintő külső és belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervek elkészítésének koordinálása, nyilvántartásának vezetése, beszámolók készítése,

e) kapcsolattartás, adatszolgáltatás, jelentési kötelezettségek teljesítése a minisztériumokkal, az állami vagyonkezelő szervekkel, egyéb központi és helyi hatóságokkal, 

f) koordinálja és biztosítja a Kancellária valamennyi szervezeti egységének titkársági feladatait, 

h) az iratkezelési szabályzat rendelkezései alapján ellátja az Egyetem központosított iratkezelési és a központi irattározási feladatait,

i) ellátja a Kancellária külső és belső kommunikációját, 

j) javaslatot tesz és elkészíti a Kancellária kommunikációs tervét, 

k) együttműködik a Rektori Kabinettel, a Szentágothai János Kutatóközponttal, 

l) ellátja a Kancellár irányítási jogkörébe tartozó koordinációs feladatokat,

m) biztosítja a Kancellár és a Kancellári Hivatalvezető munkájához kapcsolódó protokoll, adminisztratív és koordinációs feladatok előkészítését, azok folyamatos ellátását, döntéshozatalra, intézkedésre felterjesztett ügyiratok, kancellári vezetői előterjesztések elkészítésének és véleményeztetésének koordinálását, e jogkörében eljárva irányítja az igazgatóságok titkárságainak munkáját,

n) a Kancellár feladatkörébe tartozó ügyekben kapcsolatot tart és együttműködik az Egyetem sportért és hallgatói szolgáltatásokért felelős szervezeti egységeivel, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal, társadalmi szervezetekkel.

 

forrás: Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete