A Moodle LMS használatának előnyei, legfontosabb funkciói

Jelenlegi hely

A Moodle LMS a legelterjedtebb, nyílt forráskódú, elsősorban felsőoktatási intézmények számára készült oktatásmenedzsment rendszer. A Moodle egyszerre alkalmas a tananyagok tárolására, szerkesztésére, összeállítására, az egyes hallgatók tevékenységének nyomon követésére, értékelésére az oktatók és hallgatók közötti online digitális együttműködésre.

 

A Moodle LMS használatának előnyei, legfontosabb funkciói:

 • A Moodle a képzési tartalmakat kurzusokba szerkesztve teszi elérhetővé a hallgatók számára. A kurzusok csoportosíthatók, így az összetartozó képzési tartalmak akár külön kurzuson, de azonos kurzuskategórián belül is elérhetőek lesznek. A képzési tartalmak a felhasználói felületen blokkok segítségével testre szabhatók, ezek alkalmazása könnyebb navigálást és tájékozódást tesz lehetővé.

 

 • A Moodle különböző felhasználói szerepköröket különböztet meg:
 • Kari adminisztrátor (facultymanager) - új kurzusokat hozhatnak létrea, valamint tudnak a kurzusokhoz diákokat, további oktatókat is rendelni
 • Tanár (editingteacher) - a kurzusok menedzselését, karbantartását végző személy. Feltölti a képzési tartalmakat, tananyagelemeket, szabályozza a tananyag felhasználását, hozzáférhetőségét (láthatóságát), valamint különböző jellegű tevékenységeket szervez, feladatokat ad a hallgatók számára. Értékeli és pontozza a tanulói tevékenységeket. (pl.: tanárok, oktatók)
 • Nem szerkesztő tanár (teacher) – kizárólag a tanulók tevékenységét menedzselő személy. A kurzus tartalmát nem tudja alakítani. Nem tud újabb tananyagelemeket hozzárendelni a kurzushoz, sem újabb tevékenységeket, feladatokat adni a hallgatóknak. Ugyanakkor értékelheti a hallgatók tevékenységét, feltöltött feladataikat, s joga van megtekinteni a hallgatók osztályzatait. (pl.: tanársegédek)
 • Tanuló (student) – azok a felhasználó, aki a képzési folyamatban tanulói tevékenységet végez. Feldolgozza a számára biztosított képzési tartalmakat, teljesíti az előírt feladatokat. (pl.: hallgatók)
 • Hitelesített felhasználó (user) – (pl.: minden beléptetett felhasználó)
 • További, egyedi szerepkörök is meghatározhatók

 

 • A Moodle saját formátumú tananyagszerkesztője segítségével készíthetünk szöveges tartalmakat, weboldalakat, beszúrhatunk külső-belső hivatkozásokat, címkéket, elhelyezhetünk bármilyen képet, audio- vagy video fájlokat, animációkat, ill. szövegszerkesztővel, táblázatkezelővel készített dokumentumokat.

 

 • Számonkérés a Moodle-ban

 

 • a Moodle saját vizsgaszerkesztőt tartalmaz. A vizsgamodulban különböző feladattípusokat (igaz-hamis, feleletválasztós, szöveg kiegészítős, esszékérdés stb.) állíthatunk össze és kombinálhatunk, mint pl. adott kategóriájú vizsgakérdésekből véletlenszerűen összeállított kérdéssor
 • a kurzusokhoz és tananyagokhoz önellenőrző kérdéseket, és időhöz, vagy időintervallumhoz kötött vizsgákat rendelhetünk
 • beadandó feladatok esetén több formátumú fájlfeltöltés áll rendelkezésre (pl. dokumentum, hang, kép, video)
 • oktatói munka véleményezésének lehetősége

 

 • Hallgatói aktivitás monitorozása

A Moodle rendszergazdai beavatkozás nélkül teszi lehetővé a tételes aktivitási naplók elemzését. Látható, hogy melyik hallgató mikor járt utoljára a felületen (Résztvevők menüpont), ellenőrizhető, hogy az egyes diákok milyen feladatokat oldottak meg, jelenléti ívek készíthetők stb.

 

 • Hallgatói visszajelzések

A Moodle-ban minden tananyagelem minősíthető/lájkolható, emellett szavazások, fórumok, chat áll a hallgatók rendelkezésére.

 

 • Teljesítmény értékelések összesítése

Az adminisztrációt megkönnyíti, hogy a Pontok menüpont alatt összesítésben látszanak a hallgatók eredményei, melyek az egyedileg meghatározott osztályzási szabályoknak, ponthatároknak megfeleltetve érdemjeggyé alakíthatók.

 

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu