A Pécsi Tudományegyetem VPN szolgáltatásának általános felhasználási feltételei

Jelenlegi hely

A szolgáltatás célja

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) polgárainak és az Egyetemmel szerződéses viszonyban álló külső partnerek részére biztonságos, hálózaton keresztül történő távoli hozzáférés biztosítása a lehető legmagasabb biztonsági szint megtartása mellett.

A távoli hozzáférés komoly biztonsági kockázatot jelent, melyet minden rendelkezésre álló eszköz felhasználásával minimalizálni kell. Az szabályzat tartalmazza a VPN végpontok

  • engedélyezési, létesítési, nyilvántartási és ellenőrzési eljárásainak,
  • valamint a használatra és a működtetésre vonatkozó előírásoknak a részletes szabályozását.

Az alapelvek és szabályok figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező szándékos, vagy nem szándékos károkozás miatt a felhasználók tartoznak felelősséggel. A külső partnerek részére biztosított hozzáférések tekintetében a továbbiakban 7/2017. számú kancellári utasítás rendelkezései az irányadóak.

VPN hozzáférés igénylése

VPN kapcsolat használatára csak az a személy jogosult, akinek igényét munkahelyi vezetője jóváhagyta, és a távmunkával kapcsolatos, ezen szabályzatban rögzített felhasználási feltételeket tudomásul vette, elfogadta, és ennek tényét az igénylőlapon aláírásával igazolta. A VPN hozzáférésre vonatkozó igényt az http://sm.pte.hu oldalon az Informatikai igénylések menüpontban található „VPN hozzáférés igénylés” webes formanyomtatványon kell bejelenteni. Segítség az Informatikai Igazgatóság Ügyfélszolgálatán kérhető (sd@pte.hu, tel.: 36006). Az igénylés teljesítése kizárólag abban az esetben történhet meg amennyiben az egyetemi alkalmazott szervezeti egységének vezetője az igénylési formanyomtatványt aláírta. A hozzáférés engedélyezése az igénylési folyamat lezárása után jön létre.

VPN kliens alkalmazások elérhetősége, beállítások leírása

A PTE VPN szolgáltatásához használható kliens alkalmazást a http://swlib.pte.hu:8080 az címről lehet letölteni. Az egyes VPN alrendszerekhez történő csatlakozáshoz szükséges kliens beállítások leírásai az alábbi címen érhetők el:

http://kancellaria.pte.hu/szervezet/informatikai_igazgatosag/vpn

 

VPN hozzáférés megszüntetése

A VPN kapcsolat megszűntetésére vonatkozó igényt az Ügyfélszolgálaton keresztül kell bejelenteni. Külső partnerek hozzáférésének megszüntetése a hozzáférést igénylő feladata és felelőssége.

  • Dolgozó kilépése esetén: A felhasználó munkaviszonyának megszűnése esetén minden VPN hozzáférése automatikusan megszűnik.
  • Dolgozó belső áthelyezése esetén: Amennyiben a felhasználót más munkakörbe helyezik, úgy a VPN hozzáférése automatikusan megszűnik. Áthelyezés során az új munkahelyi vezetőnek lehetősége van a VPN hozzáférés megtartását kérni.
  • Biztonsági incidens esetén: biztonsági incidens esetén az érintett felhasználó hozzáférése automatikusan megszűnik, a hozzáférés újbóli engedélyezése leghamarabb a biztonsági incidens kivizsgálását követően történhet meg.

 

A PTE által biztosított VPN hozzáférést kizárólag munkavégzés céljából szabad használni. Az ettől eltérő felhasználás szigorúan tilos.

A PTE által biztosított VPN hozzáférést a felhasználó más személynek semmilyen formában nem engedheti át.

Naplózás: A felhasználó tudomásul veszi, hogy a VPN csatornán keresztül bonyolított minden hálózati forgalma, a technológia sajátosságai miatt naplózásra kerül.

A felhasználó VPN szolgáltatással érintett munkaállomását minden esetben zárolni kell, ha a felhasználó – akár rövid időre is – elhagyja a munkaállomást.

Pécsi Tudományegyetem

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
+36 72 501-500
 info@pte.hu