Belső Ellenőrzési Osztály

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 Belső Ellenőrzési Főosztály

A belső ellenőrzés célja

A belső ellenőrzés célkitűzése, hogy független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével támogassa az Egyetem célkitűzéseinek megvalósítását,
feleljen meg az ellenőrzéssel szemben támasztott tartós alapértékeknek, hiteles és értékadó tevékenységet végezzen.


A belső ellenőrzés nemcsak az Egyetem szabályszerű működéséhez képes hozzájárulni, hanem amellett komoly támogatást nyújthat a hatékony, eredményes, gazdaságos működéshez.

 
 

A belső ellenőrzés feladata

A belső ellenőrzés a bizonyosságot adó tevékenysége keretében rendszerszemléletű megközelítéssel a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint az Egyetem működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

 

 

A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenysége keretében támogatja a vezetést az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével. Javaslatokat fogalmaz meg az Egyetem működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, az Egyetem belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

 

A belső ellenőrzés feladatát és hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. Kormányrendelet határozza meg. A belső ellenőrzés feladatellátása során a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett hazai és nemzetközi sztenderdek (http://allamhaztartas.kormany.hu/belso-ellenorzesi-standardok) és az Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján jár el.

A belső ellenőrzés tevékenységét Éves Ellenőrzési Terv alapján végzi. Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásain kell alapulnia.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az Egyetem minden tevékenységére, így különösen a költségvetési bevételek és kiadások felhasználásának és elszámolásának valamint a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

 

 

A belső ellenőrzés függetlensége

A belső ellenőrzés tevékenysége során független, külső befolyástól mentes, pártatlan és tárgyilagos.  A Belső Ellenőrzési Főosztály tevékenységének tervezése során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva állítja össze. A belső ellenőrzés a bizonyosságot adó ellenőrzési tevékenységen és a tanácsadáson kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

 

Munkatársak, elérhetőségek

ATÁRDICSNÉ DR: KONRÁD Valéria
Belső ellenőrzési vezető
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/12429
mobil: +36 30 61 31 449
atardicsne.valeria@pte.hu

 

 

VARGA Anikó
Belső ellenőr
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/12458

mobil: +36 30 58 87 975
varga.aniko@pte.hu

 

 

MOLNÁR Sándorné Iványi Ilona
Belső ellenőr
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/12464
molnarne.ilona@pte.hu

 

 

PUXLER Eszter
Belső ellenőr
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/12409
puxler.eszter@pte.hu

 

 

RŐDERNÉ BOGNÁR Mária
Belső ellenőr 
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/18515
roderne.maria@pte.hu

 

 

ALEXOVICS Ágota 
Belső ellenőr
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/12467

alexovics.agota@pte.hu

 


ERBNÉ TAMÁS Marianna
Belső ellenőr 
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/18531
tamas.marianna@pte.hu

 

 

FEHÉR Sándor 
Belső ellenőrzési referens
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/18532
feher.sandor@pte.hu


Pécsi Tudományegyetem 2019 évi ellenőrzési terv

Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2019. év

Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrök Etikai Kódexe

Pécsi Tudományegyetem Stratégiai Ellenőrzési Terve 2018-2021