Szervezési, Koordinációs és Gazdasági Kapcsolatfejlesztési Osztály

A szervezeti egység feladatai: 

26. § (1) A Szervezési, Koordinációs és Gazdasági Kapcsolatfejlesztési Osztály közvetlenül a Kancellári Hivatalvezető irányítása alá tartozik. 

 

(2) A Szervezési, Koordinációs és Gazdasági Kapcsolatfejlesztési Osztály feladatai: 

a) a Kancellária szervezeti egységeire vonatkozó szervezetfejlesztési anyagok elkészítése, menedzselése, 

b) a Kancellária által irányított folyamatokra vonatkozó folyamatfejlesztési javaslatok elkészítése, menedzselése, 

c) az Egyetem belső kontroll rendszerének működtetése és fejlesztése, 

d) a Kancellária szervezeti egységeire vonatkozó belső szolgáltatási rendszer működtetése, 

e) a Kancelláriát érintő külső és belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervek elkészítésének koordinálása, nyilvántartásának vezetése, beszámolók készítés

f) kapcsolattartás, adatszolgáltatás, jelentési kötelezettségek teljesítése a minisztériumokkal, az állami vagyonkezelő szervekkel, egyéb központi és helyi hatóságokkal, 

g) ellátja a Kancellár és a közvetlen irányítása alá tartozó vezetők munkájával kapcsolatos tikársági, és egyéb adminisztrációs feladatokat, 

h) koordinálja és biztosítja a Kancellária valamennyi szervezeti egységének titkársági feladatait, 

i) az iratkezelési szabályzat rendelkezései alapján ellátja az Egyetem központosított iratkezelési és a központi irattározási feladatait, üzemelteti az iratkezelő szoftvert, 

j) ellátja a Kancellária külső és belső kommunikációját, 

k) javaslatot tesz és elkészíti a Kancellária kommunikációs tervét, 

l) együttműködik a Rektori Hivatallal, a Szentágothai János Kutatóközponttal, 

m) ellátja a Kancellár irányítási jogkörébe tartozó koordinációs feladatokat, 

n) elemzi a gazdasági társaságok tevékenységének egyetemi célkitűzésekhez történő igazodását, a gazdasági társaságok működését, javaslatot tesz a tevékenységi kör módosítására, 

o) támogatja az Egyetem vállalkozási, vállalkozásfejlesztési, valamint inkubációs tevékenységét, így különösen versenyképes spin-off cég, start-up vállalkozások alapításához döntéselőkészítő elemzéseket, javaslatokat készít, 

p) vizsgálja az Egyetem gazdasági kapcsolatrendszerét, az egyes gazdasági partnerekkel történő együttműködéseket, javaslatot tesz a kapcsolatok egyetemi stratégiai célkitűzéseket támogató fejlesztésére.

forrás: Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete