Belső Ellenőrzési Osztály

A szervezeti egység címe: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
A szervezeti egység vezetője: 
Telefonmellék: 
12429
Telefonszám: 
+36-30-6131449
A szervezeti egység feladatai: 

27. § (1) A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 

(2) A Belső Ellenőrzési Osztály közvetlenül a kancellárnak alárendelten látja el feladatait. 

(3) A Belső Ellenőrzési Osztály élén az osztályvezető áll, akit nyilvános pályázat alapján a kancellár javaslatára a fenntartó bíz meg határozott időre.

forrás: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete