Belső Ellenőrzési Osztály

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A belső ellenőrzés hatásköre

 

A belső ellenőrzés hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. Kormányrendelet határozza meg.

A belső ellenőrzés függetlensége

A belső ellenőrzés kialakításáról a kancellár gondoskodik. A belső ellenőrzés közvetlenül a kancellárnak alárendelten, szervezetileg az ellenőrzött területektől elkülönítetten helyezkedik el, végzi tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a kancellárnak küldi meg. A belső ellenőrzés függetlenségének biztosítása érdekében a belső ellenőrök a belső ellenőrzési vezető alárendeltségébe tartoznak. A belső ellenőrzés feladatait kizárólag a hatályos jogszabályok, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi.

A Belső Ellenőrzés az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. A belső ellenőrzés bevonása a szervezet szabályzatainak, rendszereinek, eljárásainak kidolgozásába és végrehajtásába csak véleményezés jelleggel történhet.

A belső ellenőrzés célja és feladata

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezeti egység működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezeti egység céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezeti egység, ezáltal az Egyetem irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát.

Az Egyetemi belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében információkat gyűjt és értékel, elemzéseket készít, vizsgálja és minősíti a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad az Egyetem vezetése számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan. A belső ellenőrzés alapvető célja számot adni arról, hogy a vizsgált területeken a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen történt-e.

A belső ellenőrzés feladata

A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata, - és ennek során elegendő bizonyítékkal alátámasztva, megfelelő bizonyosságot adni arra vonatkozóan - hogy a vezetés által kialakított és működtetett belső kontrollrendszerek valamint a kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárások, megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek.

Ennek körében elvégzendő feladatok az alábbiak:

1.) elemezni, vizsgálni és értékelni a vezetés által kialakított és működtetett belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

2.) elemezni, vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását; valamint az elszámolások megfelelősségét, a beszámolók valódiságát;

3.) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint az Egyetem működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

4.) nyilvántartani és nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;

5.) a jogszabályban és a nemzetközi ellenőrzési standardokban rögzítettek szerinti tanácsadási tevékenységet ellátni, amelyek lehetnek:

a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;

b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;

c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;

d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;

e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;

f) javaslatok megfogalmazása az Egyetem működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, az Egyetem belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

 

 

Munkatársak, elérhetőségek:

ATÁRDICSNÉ DR: KONRÁD Valéria
Belső ellenőrzési vezető
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/12429 Fax: 72/501-508
mobil: +36 30 61 31 449
atardicsne.valeria@pte.hu

VARGA Anikó
Belső ellenőr
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/12458 Fax: 72/1501-508
varga.aniko@pte.hu

MOLNÁR Sándorné Iványi Ilona
Belső ellenőr
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/12464 Fax: 72/501-508
molnarne.ilona@pte.hu

ALEXOVICS Ágota 
Belső ellenőr
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/12467 Fax: 72/501-508
alexovics.agota@pte.hu

PUXLER Eszter
Belső ellenőr
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/12409 Fax: 72/501-508
puxler.eszter@pte.hu

RŐDERNÉ BOGNÁR Mária
Belső ellenőr 
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/18515 Fax: 72/501-508
roderne.maria@pte.hu

ERBNÉ TAMÁS Marianna
Belső ellenőr 
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/18531 Fax: 72/501-508
tamas.marianna@pte.hu

 

FEHÉR Sándor 
Belső ellenőrzési referens
Pécsi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Főosztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/18532 Fax: 72/501-508
feher.sandor@pte.hu

 


Linkek:

 • Belső Ellenőrzési Kézikönyv
 • Etikai Kódex
 • Jogszabályok:
  • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2016. évi Ellenőrzési terv (INTRANET-re való bejelentkezés után tekinthető meg a Letöltések menüpontban)

Archívum:

 • Rektori utasítások
 • Archív Belső Ellenőrzési Kézikönyv
 • Belső kontroll kézi könyv
 • 2011.évi Ellenőrzési terv (INRTANET!)
 • 2012. évi Ellenőrzési terv (INRTANET!)
 • 2013. évi Ellenőrzési terv (INTRANET!)
 • 2014. évi Ellenőrzési terv (INTRANET!)
 • 2015. évi Ellenőrzési terv (INTRANET!)