Munkáltatói jogok gyakorlása a Kancellária szervezetében